Αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός με  Java

Κόστος: 125€ εφάπαξ

Η διάρκεια του προγράμματος
8 δύωρα μαθήματα (Συνολο 16 ώρες διδασκαλίας)

Διευθυντής Προγράμματος: Dr. Ioannis Nikolakopoulos (in)
Το πρόγραμμα είναι πιστοποιημένο από το Athens Tech College, το πρώτο εκπαιδευτικό ίδρυμα στην Ελλάδα προσανατολισμένο σε σπουδές πληροφορικής & τεχνολογίας.

Εκδήλωσε το ενδιαφέρον σου τώρα και κλείσε την θέση σου!

Express Your Interest

Description

Γιατί να παρακολουθήσω το πρόγραμμα

Η κλασική μεθοδολογία ανάπτυξης κώδικα με βάση την αρχή της ενιαίας λογικής ροής του προγράμματος έχει ως άμεση συνέπεια την αυξημένη πιθανότητα λογικών λαθών, η οποία μάλιστα αυξάνει εκθετικά με το μέγεθος του προγράμματος. Μία πρώτη προσπάθεια επίλυσης του προβλήματος είναι η υιοθέτηση του δομημένου προγραμματισμού. Βασική αρχή αυτής της προσέγγισης είναι η συστηματική διαίρεση μίας λειτουργίας σε επιμέρους βήματα, κάθε ένα από τα οποία μπορεί να περιγραφεί από έναν ανεξάρτητο αλγόριθμο που θα είναι μικρότερος, απλούστερος και περισσότερο αξιόπιστος. Αυτή η προσέγγιση ακολουθείται από ευρέως γνωστές γλώσσες προγραμματισμού, όπως η C. Ωστόσο, ακόμα και αυτή η προσέγγιση εισάγει σοβαρούς περιορισμούς, ειδικά όσο οι λειτουργίες του προγράμματος που πρέπει να υλοποιηθούν γίνονται ολοένα και πιο πολύπλοκες.

Η ανάγκη περισσότερης ευελιξίας, ειδικά όσον αφορά την αξιόπιστη συντήρηση και επέκταση μίας πολύπλοκης και σύγχρονης εφαρμογής μπορεί να ικανοποιηθεί μόνο με την εμπέδωση του αντικειμενοστραφούς μοντέλου ανάπτυξης κώδικα. Η Java είναι μια σύγχρονη, ασφαλής γλώσσα προγραμματισμού που ακολουθεί την αντικειμενοστραφή μοντελοποίηση όπως και η C++. Συνεπώς, επιτρέπει τη σχεδίαση και ανάπτυξη απαιτητικών και μεγάλων εφαρμογών και εγγυάται ομαλή λειτουργία και σωστή επεκτασιμότητα και συντήρηση. Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα της Java έναντι των περισσότερων άλλων γλωσσών είναι η ανεξαρτησία του λειτουργικού συστήματος και πλατφόρμας. Τα προγράμματα που είναι γραμμένα σε Java τρέχουν ακριβώς το ίδιο σε Windows, Linux, Unix και Macintosh χωρίς να χρειαστεί να ξαναγίνει  μεταγλώττιση (compiling) ή να αλλάξει ο πηγαίος κώδικας για κάθε διαφορετικό λειτουργικό σύστημα. Η Java είναι cross platform γλώσσα που τρέχει/ μεταφράζεται σε αντίστοιχη εικονική μηχανή (Java Virtual Machine – JVM). Όπως γίνεται κατανοητό από τα παραπάνω, η τεχνολογία της Java προτιμάται ευρέως από τις περισσότερες εταιρίες που δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς.

Λόγω της ευρείας χρήσης της γλώσσας Java σε εφαρμογές web, κατανεμημένες εφαρμογές, εφαρμογές desktop και άλλα, διδάσκεται σε όλα τα πανεπιστήμια και ειδικά στα σύγχρονα προγράμματα σπουδών των θετικών επιστημών. Επιπλέον, η αντικειμενοστραφής μοντελοποίηση στην οποία βασίζεται έχει αποδειχθεί τόσο ωφέλιμη που υιοθετείται πλέον από όλες τις σύγχρονες γλώσσες προγραμματισμού, ακόμα και από εκείνες που παραδοσιακά βασίζονταν στο δομημένο τρόπο προγραμματισμού.

Συνεπώς, το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για μαθητές έχοντας ως κύριο στόχο την εμπέδωση του αντικειμενοστραφούς τρόπου προγραμματισμού, ως μέσο επίλυσης σύνθετων προβλημάτων. Η Java είναι απλά η τεχνολογία που θα χρησιμοποιηθεί ως μέσο, η οποία επιλέχθηκε εξαιτίας της μεγάλης αποδοχής και αποδεδειγμένης αξιοπιστίας της. Οι μαθητές που θα ολοκληρώσουν όλο το πρόγραμμα θα έχουν εμπεδώσει πλήρως βασικά προβλήματα σχεδίασης και ανάπτυξης κώδικα που θα του δώσουν τα απαραίτητα εφόδια στη συνέχεια των σπουδών του.

Πιο συγκεκριμένα, με την επιτυχή ολοκλήρωση της σειράς των μαθημάτων ο μαθητής/ συμμετέχων θα είναι σε θέση να:

 • κατανοεί και να μπορεί να εξηγήσει τις βασικές αρχές του αντικεινοστραφούς προγραμματισμού,
 • κατανοεί τον τρόπο αρχιτεκτονικής σχεδίασης αντικειμεστρεφούς λογισμικού,
 • γνωρίζει και να μπορεί να χρησιμοποιήσει βασικά αλλά και πιο προχωρημένα στοιχεία της γλώσσας Java,
 • χρησιμοποιεί αποτελεσματικά ένα από τα πιο δημοφιλή περιβάλλοντα ανάπτυξης λογισμικού (IDE),
 • αναλύει ένα σύνθετο πρόβλημα και να σχεδιάζει τη λύση του με βάση τις αρχές της αντικειμενοστραφούς σχεδίασης (OOD),
 • γράφει σωστά Java κώδικα,
 • γνωρίζει βασικές αρχές συντήρησης και βελτίωσης εφαρμογών, και να
 • διορθώνει αποτελεσματικά τον Java κώδικα που έγραψε, κάνοντας χρήση των ορθών πρακτικών και των εργαλείων εντοπισμού σφαλμάτων.

Για να επιτευχθεί το παραπάνω αποτέλεσμα, η ροή του προγράμματος έχει μελετηθεί προσεκτικά ώστε το επίπεδο δυσκολίας να κλιμακώνει ομαλά και με στόχο οι μαθητές να εμπεδώνουν πλήρως το αντικείμενο των διαλέξεων. Όλες οι θεματικές ενότητες πλαισιώνονται από πληθώρα παραδειγμάτων, κατά το δυνατόν εμπνευσμένα από την ύλη του σχολείου τους, ενώ σε θεματικές ενότητες που κρίνεται σκόπιμο προβλέπεται και επιπλέον παράδειγμα υλοποίησης project.  Πέρα από τη σχεδίαση και υλοποίηση του project, οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να δουν προσομοίωση όλου του κύκλου ανάπτυξης ενός project, όπως χρησιμοποιείται σε σύγχρονα εταιρικά περιβάλλοντα.

 

Διάρκεια

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Code.MeUP έχει διαμορφωθεί ώστε να πραγματοποιούνται online μαθήματα 2 φορές την εβδομάδα για 4 εβδομάδες, διάρκειας δυο (2) διδακτικών ωρών ανα μάθημα. (Σύνολο 16 ώρες διδασκαλίας)

 

Μέθοδος διδασκαλίας

Τα μαθήματα διενεργούνται μέσω τηλεδιάσκεψης σε εικονική τάξη, με ζωντανή σύνδεση με τον εκπαιδευτή. Ο εκπαιδευτής παρέχει το διδακτικό υλικό μέσω κοινής χρήσης της οθόνης του, ζωντανής μετάδοσης του ίδιου σε βίντεο ή με το να εργάζεται στο cloud όπου οι μαθητές μπορούν να βλέπουν τα πάντα σε πραγματικό χρόνο. Οι ίδιοι οι μαθητές μπορούν να συμμετάσχουν ενεργά και ανεμπόδιστα, και να θέτουν ερωτήσεις όπως θα έκαναν σε μια κανονική τάξη. Επιπλέον, αναλαμβάνουν επιμορφωτικές εργασίες και projects τα οποία ο εκπαιδευτής μπορεί να δει και να παρέχει τα σχόλια και τις αξιολογήσεις του εύκολα και γρήγορα.

 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα:

 1. Εισαγωγή στα βασικά της γλώσσας
  • Κλάσεις, αντικείμενα
  • Μέθοδοι και η στατική μέθοδος main
  • Μεταβλητές, τύποι δεδομένων, πράξεις
  • είσοδος και έξοδος από το τερματικό
 2. Έλεγχος ροής προγράμματος
  • Διακλαδώσεις, επαναλήψεις
  • Ανώτερα και κατώτερα όρια τύπων δεδομένων
  • Ασκήσεις με ακεραίους, πρώτους αριθμούς, δεκαδικούς
  • Εντολές continue, break
 3. Κλάσεις
  • Πρόσβαση πεδίων και μεθόδων
  • Κατασκευαστές
  • Διαχείριση πεδίων
  • Μετατροπή αντικειμένου σε συμβολοσειρά
 4. Συμβολοσειρές
  • Πράξεις με αλφαριθμητικά
  • Προσπέλαση μεμονωμένων χαρακτήρων – εύρεση μήκους αλφαριθμητικού
  • Αντικατάσταση χαρακτήρων σε αλφαριθμητικό
  • Μετατροπή άλλων τύπων δεδομένων σε αλφαριθμητικά, και το αντίστροφο
  • Η κλάση StringBuffer
 5. Κλάσεις και συλλογές
  • Λίστες
  • Εισαγωγή και διαγραφή στοιχείων
  • Απαρίθμηση λίστας
  • Ασκήσεις με συλλογές
 6. Αρχεία
  • Αρχεία κειμένου
  • Διαχείριση εξαιρέσεων
  • Ανάγνωση αρχείου csv
  • Ασκήσεις με μεταφορά δεδομένων
 7. Ιεραρχία κλάσεων
  • Έννοια κληρονομικότητας
  • Abstract classes και interfaces
  • Ασκήσεις σε ένα σύστημα διαχείρισης προσωπικού
 8. Σχεδιασμός εργασίας
  •  Επεξεργασία πραγματικών δεδομένων
  •  Αλληλεπίδραση με το χρήστη

 

Μαθητές στους οποίους απευθυνόμαστε

 • Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές A’, B’ & Γ’ Λυκείου.
 • Τα μαθήματα πραγματοποιούνται σε ολιγομελή τμήματα.

 

Προαπαιτούμενες γνώσεις

 • Η εκπαίδευση αυτή προσφέρει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού με χρήση της γλώσσας προγραμματισμού Java και δεν απαιτεί προηγούμενες γνώσεις.

Express Your Interest

Additional information

Φορέας Πιστοποίησης:

Athens Tech College

Διάρκεια:

2 φορές την εβδομάδα
4 εβδομάδες
2 διδακτικές ώρες ανα μάθημα
(Σύνολο 16 ώρες διδασκαλίας)

Εγκαταστάσεις:

Online (Εικονική Τάξη μέσω τηλεδιάσκεψης)

Πολιτική Εγγραφών:

125€ εφάπαξ

Οι εγγραφές ειναι δωρεάν!

Participant’s registration (payment's completion) implies full compliance and acceptance οf Code.Learn – Terms & Conditions.