70.00

Software programming principles, algorithms and computations with C and C++

Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει!!

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται σε 2 τετράμηνα (ένα έτος).

Έναρξη Μαθημάτων: 26 Σεπτέμβρη 2020

Μαθήματα γίνονται μία φορά την εβδομάδα, είτε καθημερινές 18.00-20.00 είτε Σάββατα 12.00-14.00

Διευθυντής Προγράμματος: Dr. Ioannis Nikolakopoulos (in)

Το πρόγραμμα είναι πιστοποιημένο από το Athens Tech College, το πρώτο εκπαιδευτικό ίδρυμα στην Ελλάδα προσανατολισμένο σε σπουδές πληροφορικής & τεχνολογίας.

Εκδήλωσε το ενδιαφέρον σου τώρα και κλείσε θέση!

Express Your Interest

Description

Γιατί να παρακολουθήσω το πρόγραμμα

Η γλώσσα C υποστηρίζει τον δομημένο προγραμματισμό και είναι μια εύκολη γλώσσα εκμάθησης που έχει άμεση πρόσβαση στους πόρους του υπολογιστή για την επίλυση ενός προβλήματος. Eίναι η καλύτερη επιλογή για όσους θέλουν να μάθουν πως να προγραμματίζουν με βάση τις αρχές του διαδικαστικού προγραμματισμού. Η γλώσσα C είναι μια από τις πιο δημοφιλείς γλώσσες προγραµµατισµού συστηµάτων (system programming Language).

Μετά από τέσσερις και πλέον δεκαετίες ύπαρξης, έχει δημιουργηθεί με τη χρήση της C, ίσως το μεγαλύτερο πλήθος εγκατεστημένων εφαρμογών που απαιτεί συνεχή συντήρηση και εξέλιξη. Ταυτόχρονα, η C χρησιμοποιείται ευρύτατα από τους Τριτοβάθμιους εκπαιδευτικούς φορείς παγκοσμίως με σκοπό την εισαγωγή των νέων στις αρχές και τη φιλοσοφία του προγραμματισμού. Τα ανωτέρω σημαίνουν ότι οι ανάγκες για επιστήμονες με γνώσεις C δεν θα σταματήσουν ποτέ!

Η γλώσσα C αποτελεί γερή βάση για την είσοδο στον κόσμο του προγραμματισμού. Αν μπορείτε να προγραμματίσετε σε C τότε μπορείτε εύκολα να μεταπηδήσετε στην C++. Συνεπώς, αφού εμπεδωθούν βασικές αρχές προγραμματισμού σε C και τεθούν οι απαραίτητες βάσεις, το πρόγραμμα συνεχίζει με μία λεπτομερή εισαγωγή στη C++, ως μία γλώσσα προγραμματισμού που χρησιμοποιεί την τεχνολογία αντικειμένων. Οι συμμετέχοντες εξοικειώνονται με τα βασικά χαρακτηριστικά της C++ και εμπεδώνουν τη σημασία του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού.

Η ροή του προγράμματος έχει σχεδιαστεί ώστε να αυξάνει ομαλά το επίπεδο δυσκολίας, αλλά ταυτόχρονα να δίνονται ερεθίσματα στους μαθητές να βελτιώνουν την κριτική τους σκέψη και την προγραμματιστική λογική που απαιτείται για την επίλυση σύνθετων προβλημάτων. Μέσα από κατάλληλα παραδείγματα, αλλά και «τελικά» projects στο τέλος κάθε ενότητας, οι μαθητές αντιλαμβάνονται τη θεμελιώδη αρχή ότι ο βέλτιστος τρόπος αντιμετώπισης και επίλυσης σύνθετων προβλημάτων είναι η διάσπασή του σε μικρότερα προβλήματα που η επίλυσή τους είναι ευκολότερη. Ως επιβεβαίωση της εμπειρίας που αποκτήθηκε οι μαθητές θα εκτεθούν σε απλά προβλήματα προγραμματισμού μικροελεγκτών. Οι μαθητές εδώ έχουν την ευκαιρία να εφαρμόσουν στην πράξη βασικές γνώσεις κυκλωμάτων και επίσης θα προγραμματίσουν πλατφόρμες μικροελεγκτών στα πλαίσια μιας σειράς από κατάλληλα επιλεγμένα projects. Αν και η γλώσσα προγραμματισμού του μικροελεγκτή δεν είναι C, εντούτοις μοιάζει πολύ με C. Συνεπώς, οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να διαπιστώσουν και να επιβεβαιώσουν στην πράξη ότι οι γνώσεις που αποκτήθηκαν τους δίνουν τα εφόδια και την ώριμη σκέψη να προχωρήσουν μαθαίνοντας νέες περιοχές.

Συνοπτικά, πέρα από τις προγραμματιστικές γνώσεις που θα αποκτηθούν, το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με απώτερο στόχο:

 • Μέσα από την προγραμματιστική αντίληψη, καλλιεργείται στους μαθητές η θεμελιώδης προσέγγιση και αντιμετώπιση σύνθετων προβλημάτων, που βασίζεται στη σωστή διάσπαση ενός σύνθετου προβλήματος σε μικρότερα, των οποίων η λύση είναι ευκολότερη.
 • Η τριβή των μαθητών σε πρακτικά projects (που στην περίπτωση των μικροελεγκτών δεν έχει άμεση σχέση με τη γλώσσα C), ωθεί τους μαθητές να αντιληφθούν τη σημασία που έχει να αποκτούν τις σωστές βάσεις σε οποιαδήποτε περιοχή/κλάδο επιθυμούν να ασχοληθούν.
 • Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες αποκτούν την εμπειρία, τα εφόδια και την αυτοπεποίθηση να βελτιωθούν περαιτέρω στη C / C++, ή ακόμα μπορούν να γνωρίσουν και άλλες γλώσσες με παρόμοια χαρακτηριστικά, όπως η Java.

Τετράμηνο Α

Εισαγωγή στον προγραμματισμό με C.

  • Βασικά στοιχεία προγράμματος.
  • Χρήση του περιβάλλοντος ανάπτυξης εφαρμογών (IDE).
  • Τύποι δεδομένων.
  • Μεταβλητές & Ανάθεση τιμών.
  • Είσοδος και έξοδος προγράμματος.
  • Εκφράσεις και Τελεστές.
  • Το πρώτο μας πρόγραμμα σε C. Οι συναρτήσεις printf(), scanf()
  • Λογικές μεταβλητές.
  • Λογικές συνθήκες.
  • Λογικές πράξεις.

Έλεγχος ροής προγράμματος.

  • Απλή εντολή ελέγχου.
  • Σύνθετη εντολή ελέγχου.
  • Παραστάσεις υπό συνθήκη.
  • Πολλαπλή επιλογή.
  • Η έννοια της συνάρτησης
  • Ορισμός, δήλωση και κλήση συνάρτησης.
  • Εμβέλεια μεταβλητών.
  • Επαναληπτικές δομές
  • Εντολή break
  • Εντολή continue

Εισαγωγή στα αλφαριθμητικά

  • Τύπος δεδομένων char (χαρακτήρες)
  • Αλφαριθμητικά
  • Βασικές συναρτήσεις αλφαριθμητικών

Τετράμηνο Β

Πινακες

  • Βασικές έννοιες και χαρακτηριστικά πινάκων.
  • Βασικές λειτουργίες (δήλωση, ορισμός, ανάγνωση, εκτύπωση στοιχείων, αναθέσεις τιμών) επί των πινάκων.
  • Μονοδιάστατοι πίνακες.
  • Δισδιάστατοι πίνακες
  • Πολυδιάστατοι πίνακες
  • Απόδοση αρχικών τιμών σε πίνακες
  • Διοχέτευση πινάκων σε συναρτήσεις
  • Αναζήτηση με πίνακες
  • Πίνακες μεταβλητού μήκους
  • Project

Δείκτες

  • Η μνήμη του υπολογιστή.
  • Η έννοια του δείκτη.
  • Ο ορισμός και τα χαρακτηριστικά του δείκτη.
  • Η δήλωσή δεικτών και οι τρόποι ανάθεσης τιμής.
  • Τελεστές δεικτών
  • Διοχέτευση ορισμάτων σε συναρτήσεις μέσω δείκτη
  • Εκφράσεις δεικτών και αριθμητική δεικτών
  • Project

Αρχεία και ροές

  • Δημιουργία αρχείου σειριακής προσπέλασης
  • Ανάγνωση δεδομένων από αρχείο σειριακής προσπέλασης
  • Αρχεία τυχαίας προσπέλασης
  • Δημιουργία αρχείου τυχαίας προσπέλασης
  • Ανάγνωση από αρχείο τυχαίας προσπέλασης
  • Project

Τετράμηνο Γ

Εισαγωγή στις δομές

  • Τι είναι οι δομές στη C
  • Απόδοση αρχικών τιμών σε δομές
  • Προσπέλαση μελών δομών
  • Χρήση δομών με συναρτήσεις
  • Εισαγωγή στις συνδεδεμένες λίστες
  • Εισαγωγή στις στοίβες
  • Εισαγωγή στις ουρές
  • Εισαγωγή στα δέντρα
  • Project

Εισαγωγή στη C++ και στην τεχνολογία αντικειμένων

  • Έννοια της κλάσης σε C++
  • Ορισμός κλάσης με συνάρτηση μέλους σε C++
  • Έννοια του αντικειμένου
  • Αρχικοποίηση αντικειμένων με μεθόδους κατασκευής (constructors)
  • Μέθοδοι καταστροφής (destructors)
  • Project

Τετράμηνο Δ

Εισαγωγή στον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό

  • Κληρονομικότητα
  • Πολυμορφισμός
  • Θεμελιώδεις αρχές αντικειμενοστραφούς σχεδίασης
  • Αφηρημένοι τύποι δεδομένων

Προγραμματισμός Αισθητήρων

  • Εισαγωγή στους μικροελεγκτές
  • Παραδείγματα χρήσης μικροελεγκτών
  • Σε τι διαφέρει ο μικροελεγκτής από τον υπολογιστή
  • Εισαγωγή στο Arduino ως πλατφόρμα μικροελεγκτή
  • Χρήση του Arduino ως διαδραστική ηλεκτρονική συσκευή
  • Επισκόπηση μοντέλων Arduino
  • Περιγραφή της πλατφόρμας Arduino Uno
  • Ολοκληρωμένα πακέτα εξαρτημάτων (Starter Kit) για Arduino
  • Κάρτες επέκτασης (shields) της πλατφόρμας Arduino
  • Παραδείγματα εφαρμογών με χρήση Arduino
  • Κατασκευή απλών κυκλωμάτων με πλακέτα δοκιμών (breadboard)
  • Project 1: Λαμπάκι που αναβοσβήνει
  • Project 2: Αυτόματο φωτάκι νυκτός
  • Project 3: Μέτρηση θερμοκρασίας
  • Project 4: μέτρηση απόστασης

Η διάρκεια του προγράμματος

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται σε 4 τετράμηνα (δύο ετη).

  • Χειμερινό Τετράμηνο: από 26 Σεπτεμβρίου μέχρι 23 Ιανουαρίου
  • Εαρινό Τετράμηνο: από 6 Φεβρουαρίου μέχρι 29 Μαΐου

Μαθήματα γίνονται μία φορά την εβδομάδα, είτε καθημερινές 18.00-20.00 είτε Σάββατα 12.00-14.00

Δυνατότητα και για Online

Τα μαθήματα, εκτός από την κλασσική διδασκαλία σε πραγματική τάξη, μπορούν να διενεργηθούν και μέσω τηλεδιάσκεψης σε εικονική τάξη, με ζωντανή σύνδεση με τον εκπαιδευτή, ή με συνδυασμό και των δύο. Ο τρόπος διδασκαλίας θα εξαρτηθεί από τις παρούσες συνθήκες, σε συνάρτηση και με τις προτιμήσεις των μαθητών.

Ο εκπαιδευτής μπορεί να παρέχει το διδακτικό υλικό μέσω κοινής χρήσης της οθόνης του, ζωντανής μετάδοσης του ίδιου σε βίντεο ή με το να εργάζεται στο cloud όπου οι μαθητές μπορούν να βλέπουν τα πάντα σε πραγματικό χρόνο. Οι ίδιοι οι μαθητές μπορούν να συμμετάσχουν ενεργά και ανεμπόδιστα, και να θέτουν ερωτήσεις όπως θα έκαναν σε μια κανονική τάξη. Επιπλέον, αναλαμβάνουν επιμορφωτικές εργασίες και projects τα οποία ο εκπαιδευτής μπορεί να δει και να παρέχει τα σχόλια και τις αξιολογήσεις του εύκολα και γρήγορα.

Μαθητές στους οποίους απευθυνόμαστε

 • Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές Β’ & Γ’ Γυμνασίου.
 • Τα μαθήματα πραγματοποιούνται σε ολιγομελή τμήματα.

Προαπαιτούμενες γνώσεις

 • Η εκπαίδευση αυτή προσφέρει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στις γλώσσες προγραμματισμού C και C++ και δεν απαιτεί προηγούμενες γνώσεις.

Express Your Interest

Additional information

Φορέας Πιστοποίησης:

Athens Tech College

Διάρκεια:

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται σε 4 τετράμηνα (δύο ετη).

Χειμερινό Τετράμηνο: από 26 Σεπτεμβρίου μέχρι 23 Ιανουαρίου
Εαρινό Τετράμηνο: από 6 Φεβρουαρίου μέχρι 29 Μαΐου

Μαθήματα γίνονται μία φορά την εβδομάδα, είτε καθημερινές 18.00-20.00 είτε Σάββατα 12.00-14.00

Εγκαταστάσεις:

Code.Hub & Athens Tech College Premises
Leof. Alexandras 205, Athina 115 23
https://goo.gl/maps/wYqc3TG9iEhi8HiA9

Πολιτική Εγγραφών:

70€/ μήνα

Εγγραφή 30 ευρώ (πραγματοποιείται μια φορά με ισχύ για όλα τα χρόνια φοίτησης)

Participant’s registration (payment's completion) implies full compliance and acceptance οf Code.Learn – Terms & Conditions.