200.00

Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει!!

Τα τμήματα δημιουργούνται βάσει του ενδιαφέροντος που υπάρχει.

Διευθυντής Προγράμματος: Dr. Kosmas Kosmopoulos (in)

Το πρόγραμμα είναι πιστοποιημένο από το Athens Tech College, το πρώτο εκπαιδευτικό ίδρυμα στην Ελλάδα προσανατολισμένο σε σπουδές πληροφορικής & τεχνολογίας.

Εκδήλωσε το ενδιαφέρον σου τώρα και κλείσε την θέση σου!

Express Your Interest

Description

Γιατί να μάθω C?

Η γλώσσα C υποστηρίζει τον δομημένο προγραμματισμό και είναι μια εύκολη γλώσσα εκμάθησης που έχει άμεση πρόσβαση στους πόρους του υπολογιστή για την επίλυση ενός προβλήματος. Eίναι η καλύτερη επιλογή για όσους θέλουν να μάθουν πως να προγραμματίζουν με βάση τις αρχές του διαδικαστικού προγραμματισμού. Η γλώσσα C είναι μια από τις πιο δηµοφιλείς γλώσσες προγραµµατισµού συστηµάτων (system programming Language).

Μετά από τέσσερις και πλέον δεκαετίες ύπαρξης, έχει δημιουργηθεί με τη χρήση της C, ίσως το μεγαλύτερο πλήθος εγκατεστημένων εφαρμογών που απαιτεί συνεχή συντήρηση και εξέλιξη. Ταυτόχρονα, η C χρησιμοποιείται ευρύτατα από τους Τριτοβάθμιους εκπαιδευτικούς φορείς παγκοσμίως με σκοπό την εισαγωγή των νέων στις αρχές και τη φιλοσοφία του προγραμματισμού. Τα ανωτέρω σημαίνουν ότι οι ανάγκες για επιστήμονες με γνώσεις C δεν θα σταματήσουν ποτέ!

Η γλώσσα C αποτελεί γερή βάση για την είσοδο στον κόσμο του προγραμματισμού. Αν μπορείτε να προγραμματίσετε σε C τότε μπορείτε εύκολα να μεταπηδήσετε σε άλλες γλώσσες όπως η C++, η Java και η C#!

Εκπαιδευτικοί και Μαθησιακοί Στόχοι

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της σειράς των μαθημάτων ο μαθητής/ συμμετέχων θα είναι σε θέση να:

 • αναλύει ένα σύνθετο πρόβλημα και να σχεδιάζει τη λύση του,
 • διασπά ένα σύνθετο πρόβλημα σε επιμέρους μικρότερα και απλούστερα τμήματα,
 • χρησιμοποιεί αποτελεσματικά ένα από τα πιο δημοφιλή περιβάλλοντα ανάπτυξης λογισμικού (IDE),
 • γνωρίζει και να μπορεί να χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά βασικά αλλά και πιο προχωρημένα στοιχεία της γλώσσας C,
 • γράφει σωστά κώδικα σε C,
 • γνωρίζει βασικές αρχές δομής, συντήρησης και βελτίωσης εφαρμογών, και να
 • διορθώνει αποτελεσματικά τον κώδικα που έγραψε, κάνοντας χρήση των ορθών πρακτικών και των εργαλείων εντοπισμού σφαλμάτων.

Οι θεματικές ενότητες που θα διδαχθούν

Εβδομάδα 1:

 • Εισαγωγή στην C.
 • Βασικά στοιχεία προγράμματος.
 • Χρήση του περιβάλλοντος ανάπτυξης εφαρμογών (IDE).
 • Τύποι δεδομένων.
 • Μεταβλητές & Ανάθεση τιμών.
 • Είσοδος και έξοδος προγράμματος.
 • Εκφράσεις και Τελεστές.
 • Το πρώτο μας πρόγραμμα σε  C.

Εβδομάδα 2:

 • Λογικές μεταβλητές και λογικές συνθήκες.
 • Έλεγχος ροής προγράμματος.
 • Δομές και τρόποι επανάληψης εντολών στη C.
 • Ασκήσεις

Εβδομάδα 3:

 • Η έννοια της συνάρτησης.
 • Δομικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά συναρτήσεων.
 • Ορισμός, δήλωση και κλήση συνάρτησης.
 • Εμβέλεια μεταβλητών.
 • Ασκήσεις

Εβδομάδα 4:

 • Δομές δεδομένων στη C.
 • Βασικές έννοιες και χαρακτηριστικά πινάκων.
 • Βασικές λειτουργίες (δήλωση, ορισμός, ανάγνωση, εκτύπωση στοιχείων, αναθέσεις τιμών) επί των πινάκων.
 • Μονοδιάστατοι και πολυδιάστατοι πίνακες.
 • Ασκήσεις
 • Απαριθμητικοί τύποι δεδομένων (enumerated types) και σύνθετες μορφές δομών (structures) (θεωρία).

Εβδομάδα 5:

 • Η μνήμη του υπολογιστή.
 • Η έννοια του δείκτη.
 • Ο ορισμός και τα χαρακτηριστικά του δείκτη.
 • Η δήλωσή δεικτών και οι τρόποι ανάθεσης τιμής.
 • Δείκτες και πίνακες.
 • Ασκήσεις

Η διάρκεια του προγράμματος

 • Το πρόγραμμα θα διαρκέσει πέντε (5) εβδομάδες και θα υλοποιείται κάθε Σάββατο 10.30 – 13.30.

Μαθητές στους οποίους απευθυνόμαστε

 • Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου καθώς και Λυκείου.

Προαπαιτούμενες γνώσεις

 • Η εκπαίδευση αυτή προσφέρει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στη γλώσσα προγραμματισμού C και δεν απαιτεί προηγούμενες γνώσεις.

Express Your Interest

Additional information

Φορέας Πιστοποίησης:

Athens Tech College

Ημερομηνίες:

5 Σάββατα

Διάρκεια:

15 Ώρες

Εγκαταστάσεις:

Athens Tech College
Τατοϊου 2 & Όθωνος 77 T.Κ. 145 61, Κηφισιά

Πολιτική Εγγραφών:

Early Bird(-10%): 180€ (Limited number of tickets available)

Normal Registration: 200€ (Limited number of tickets available)

Participant’s registration (payment's completion) implies full compliance and acceptance οf Code.Learn – Terms & Conditions.