Software programming principles, algorithms and computations with C and C++

Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει!!

Έναρξη Μαθημάτων: 23 Σεπτέμβρη 2019

Διευθυντής Προγράμματος: Dr. Ioannis Nikolakopoulos (in)

Το πρόγραμμα είναι πιστοποιημένο από το Athens Tech College, το πρώτο εκπαιδευτικό ίδρυμα στην Ελλάδα προσανατολισμένο σε σπουδές πληροφορικής & τεχνολογίας.

Εκδήλωσε το ενδιαφέρον σου τώρα και κλείσε την θέση σου!

Express Your Interest

Description

Γιατί να παρακολουθήσω το πρόγραμμα

Η γλώσσα C υποστηρίζει τον δομημένο προγραμματισμό και είναι μια εύκολη γλώσσα εκμάθησης που έχει άμεση πρόσβαση στους πόρους του υπολογιστή για την επίλυση ενός προβλήματος. Eίναι η καλύτερη επιλογή για όσους θέλουν να μάθουν πως να προγραμματίζουν με βάση τις αρχές του διαδικαστικού προγραμματισμού. Η γλώσσα C είναι μια από τις πιο δημοφιλείς γλώσσες προγραµµατισµού συστηµάτων (system programming Language).

Μετά από τέσσερις και πλέον δεκαετίες ύπαρξης, έχει δημιουργηθεί με τη χρήση της C, ίσως το μεγαλύτερο πλήθος εγκατεστημένων εφαρμογών που απαιτεί συνεχή συντήρηση και εξέλιξη. Ταυτόχρονα, η C χρησιμοποιείται ευρύτατα από τους Τριτοβάθμιους εκπαιδευτικούς φορείς παγκοσμίως με σκοπό την εισαγωγή των νέων στις αρχές και τη φιλοσοφία του προγραμματισμού. Τα ανωτέρω σημαίνουν ότι οι ανάγκες για επιστήμονες με γνώσεις C δεν θα σταματήσουν ποτέ!

Η γλώσσα C αποτελεί γερή βάση για την είσοδο στον κόσμο του προγραμματισμού. Αν μπορείτε να προγραμματίσετε σε C τότε μπορείτε εύκολα να μεταπηδήσετε στην C++. Συνεπώς, αφού εμπεδωθούν βασικές αρχές προγραμματισμού σε C και τεθούν οι απαραίτητες βάσεις, το πρόγραμμα κάνει μία λεπτομερή εισαγωγή στη C++, ως μία γλώσσα προγραμματισμού που χρησιμοποιεί την τεχνολογία αντικειμένων. Οι συμμετέχοντες εξοικειώνονται με τα βασικά χαρακτηριστικά της C++ και εμπεδώνουν τη σημασία του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού.

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες αποκτούν την εμπειρία, τα εφόδια και την αυτοπεποίθηση να βελτιωθούν περαιτέρω στη C / C++, ή ακόμα μπορούν να γνωρίσουν και άλλες γλώσσες με παρόμοια χαρακτηριστικά, όπως η Java.

Οι θεματικές ενότητες που θα διδαχθούν

Τετράμηνο Α

Εισαγωγή στον προγραμματισμό με C.

 • Βασικά στοιχεία προγράμματος.
 • Χρήση του περιβάλλοντος ανάπτυξης εφαρμογών (IDE).
 • Τύποι δεδομένων.
 • Μεταβλητές & Ανάθεση τιμών.
 • Είσοδος και έξοδος προγράμματος.
 • Εκφράσεις και Τελεστές.
 • Το πρώτο μας πρόγραμμα σε C. Οι συναρτήσεις printf(), scanf()
 • Λογικές μεταβλητές.
 • Λογικές συνθήκες.
 • Λογικές πράξεις.

Έλεγχος ροής προγράμματος.

 • Απλή εντολή ελέγχου.
 • Σύνθετη εντολή ελέγχου.
 • Παραστάσεις υπό συνθήκη.
 • Πολλαπλή επιλογή.
 • Η έννοια της συνάρτησης
 • Ορισμός, δήλωση και κλήση συνάρτησης.
 • Εμβέλεια μεταβλητών.
 • Επαναληπτικές δομές
 • Εντολή break
 • Εντολή continue

Εισαγωγή στα αλφαριθμητικά

 • Τύπος δεδομένων char (χαρακτήρες)
 • Αλφαριθμητικά
 • Βασικές συναρτήσεις αλφαριθμητικών

Τετράμηνο Β

Πινακες

 • Βασικές έννοιες και χαρακτηριστικά πινάκων.
 • Βασικές λειτουργίες (δήλωση, ορισμός, ανάγνωση, εκτύπωση στοιχείων, αναθέσεις τιμών) επί των πινάκων.
 • Μονοδιάστατοι πίνακες.
 • Δισδιάστατοι πίνακες
 • Πολυδιάστατοι πίνακες
 • Απόδοση αρχικών τιμών σε πίνακες
 • Διοχέτευση πινάκων σε συναρτήσεις
 • Αναζήτηση με πίνακες
 • Πίνακες μεταβλητού μήκους

Δείκτες

 • Η μνήμη του υπολογιστή.
 • Η έννοια του δείκτη.
 • Ο ορισμός και τα χαρακτηριστικά του δείκτη.
 • Η δήλωσή δεικτών και οι τρόποι ανάθεσης τιμής.
 • Τελεστές δεικτών
 • Διοχέτευση ορισμάτων σε συναρτήσεις μέσω δείκτη
 • Εκφράσεις δεικτών και αριθμητική δεικτών

Αρχεία και ροές

 • Δημιουργία αρχείου σειριακής προσπέλασης
 • Ανάγνωση δεδομένων από αρχείο σειριακής προσπέλασης
 • Αρχεία τυχαίας προσπέλασης
 • Δημιουργία αρχείου τυχαίας προσπέλασης
 • Ανάγνωση από αρχείο τυχαίας προσπέλασης

Τετράμηνο Γ

Εισαγωγή στις δομές

 • Τι είναι οι δομές στη C
 • Απόδοση αρχικών τιμών σε δομές
 • Προσπέλαση μελών δομών
 • Χρήση δομών με συναρτήσεις
 • Εισαγωγή στις συνδεδεμένες λίστες
 • Εισαγωγή στις στοίβες
 • Εισαγωγή στις ουρές
 • Εισαγωγή στα δέντρα

Εισαγωγή στη C++ και στην τεχνολογία αντικειμένων

 • Έννοια της κλάσης σε C++
 • Ορισμός κλάσης με συνάρτηση μέλους σε C++
 • Έννοια του αντικειμένου
 • Αρχικοποίηση αντικειμένων με μεθόδους κατασκευής
 • Έννοια της διεπαφής
 • Διαχωρισμός διεπαφής από υλοποίηση

Τετράμηνο Δ

Κλάσεις και αντικείμενα σε C++

 • Συμβάσεις ονοματολογίας κλάσεων
 • Εμβέλεια κλάσης και προσπέλαση μελών κλάσης
 • Μέθοδοι κατασκευής (constructors) για δημιουργία αντικειμένων
 • Μέθοδοι καταστροφής (destructors)
 • Αντικείμενα const και συναρτήσεις μελών const
 • Φιλικές (friend) συναρτήσεις
 • Φιλικές (friend) κλάσεις

Εισαγωγή στον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό

 • Κληρονομικότητα
 • Πολυμορφισμός
 • Θέματα αντικειμενοστραφούς σχεδίασης
 • Αφηρημένοι τύποι δεδομένων

Χειρισμός εξαιρέσεων και λαθών

 • Τι είναι τα λάθη και οι εξαιρέσεις
 • Πως χρησιμοποιούνται οι εξαιρέσεις
 • Επεξεργασία απρόσμενων εξαιρέσεων
 • Χρησιμοποιώντας τμήματα try-catch
 • Περισσότερες από μία προδιαγραφές catch

Η διάρκεια του προγράμματος

 • Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται σε 4 τετράμηνα.
 • Τα μαθήματα ξεκινούν 23 Σεπτέμβρη 2019 και θα πραγματοποιούνται 18.00-20.00 μία φορά την εβδομάδα.
 • Χειμερινό Τετράμηνο: 23-Σεπτέμβρη-19 μέχρι 23-Γενάρη-19
 • Εαρινό Τετράμηνο: 3-Φλεβάρη-19 μέχρι 29-Μαΐου-19

Μαθητές στους οποίους απευθυνόμαστε

 • Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές Β’ & Γ’ Γυμνασίου.

Προαπαιτούμενες γνώσεις

 • Η εκπαίδευση αυτή προσφέρει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στις γλώσσες προγραμματισμού C και C++ και δεν απαιτεί προηγούμενες γνώσεις.

Express Your Interest

Additional information

Φορέας Πιστοποίησης:

Athens Tech College

Εγκαταστάσεις:

Code.Hub & Athens Tech College Premises
Leof. Alexandras 205, Athina 115 23
https://goo.gl/maps/wYqc3TG9iEhi8HiA9