Επεξεργασία δεδομένων και μαθηματικά με Python

Κόστος: 100€ εφάπαξ

Η διάρκεια του προγράμματος
8 δίωρα μαθήματα (Συνολο 16 ώρες διδασκαλίας)

Διευθυντής Προγράμματος: Dr. Ioannis Nikolakopoulos (in)
Το πρόγραμμα είναι πιστοποιημένο από το Athens Tech College, το πρώτο εκπαιδευτικό ίδρυμα στην Ελλάδα προσανατολισμένο σε σπουδές πληροφορικής & τεχνολογίας.

Εκδήλωσε το ενδιαφέρον σου τώρα και κλείσε τη θέση σου!

Express Your Interest

Description

Γιατί να παρακολουθήσω το πρόγραμμα

Η γλώσσα Python είναι μια υψηλού επιπέδου γλώσσα προγραμματισμού που είναι γνωστή για την ευρύτερη χρήση της και την εύκολη σύνταξη της που αφήνει τους προγραμματιστές να γράφουν σύντομες εντολές για σύνθετα προγράμματα. Έχει ένα μεγάλο σύνολο από βιβλιοθήκες που διευκολύνουν τον προγραμματιστή στις πιο συνηθισμένες διεργασίες. H Python ενδείκνυται ως γλώσσα εισαγωγική στον προγραμματισμό και στην επιστήμη των υπολογιστών, με δεδομένη την απλότητα στη σύνταξή της. Επίσης, αποτελεί μία από τις πιο γνωστές τεχνολογίες για διαχείριση και επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων, καθώς παρέχει μία μεγάλη συλλογή από έτοιμες συναρτήσεις και πακέτα.

Η ροή του προγράμματος έχει σχεδιαστεί ώστε να αυξάνει ομαλά το επίπεδο δυσκολίας, αλλά ταυτόχρονα να δίνονται ερεθίσματα στους μαθητές να βελτιώνουν την κριτική τους σκέψη και την προγραμματιστική λογική που απαιτείται για την επίλυση σύνθετων προβλημάτων. Μέσα από κατάλληλα παραδείγματα, αλλά και «τελικά» projects στο τέλος κάθε ενότητας, οι μαθητές αντιλαμβάνονται τη θεμελιώδη αρχή ότι ο βέλτιστος τρόπος αντιμετώπισης και επίλυσης σύνθετων προβλημάτων είναι η διάσπασή τους σε μικρότερα προβλήματα που η επίλυσή τους είναι ευκολότερη.

Πέρα από το βασικό υπόβαθρο, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην  επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων, τομέας στον οποίο η Python επικρατεί κατά κόρον.  Ο μαθητής αντιλαμβάνεται τις δυνατότητες της γλώσσας στην επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων και στη γραφική απεικόνιση των αποτελεσμάτων της επεξεργασίας, όπως στατιστική συμπεριφορά και άλλα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των δεδομένων.

Πέρα από τις προγραμματιστικές γνώσεις που θα αποκτηθούν, το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με απώτερο στόχο της καλλιέργειας στους μαθητές της θεμελιώδους προσέγγισης για την αντιμετώπιση σύνθετων προβλημάτων, που βασίζεται στη σωστή διάσπαση ενός σύνθετου προβλήματος σε μικρότερα, των οποίων η λύση είναι ευκολότερη.

Οι συμμετέχοντες αποκτούν την εμπειρία, τα εφόδια και την αυτοπεποίθηση να βελτιωθούν περαιτέρω στις θεματικές περιοχές που αναπτύχθηκαν, ή ακόμα και να γνωρίσουν και άλλες γλώσσες με παρόμοια χαρακτηριστικά, όπως η Java.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της σειράς των μαθημάτων ο μαθητής/ συμμετέχων θα είναι σε θέση να:

 • λύνει απλά ή και πιο σύνθετα υπολογιστικά προβλήματα οργανώνοντας τα δεδομένα του χρησιμοποιώντας τις βασικές δομές της γλώσσας,
 • ανοίγει ένα αρχείο (με μορφή κειμένου ή δυαδικό), να διαβάζει δεδομένα, να τα επεξεργάζετε και να τα αποθηκεύει πάλι σε αρχείο για μελλοντική επεξεργασία,
 • ελέγχει και να διαχειρίζεται σωστά πιθανή εμφάνιση εξαιρέσεων με τη χρήση σωστά δομημένου κώδικα,
 • αναλύει ένα σύνθετο πρόβλημα σε υποπροβλήματα και να σχεδιάζει τη λύση τους,
 • γράφει σωστά κώδικα με χρήση της Python, και να
 • διορθώνει αποτελεσματικά τον κώδικα python που έγραψε, κάνοντας χρήση των ορθών πρακτικών και των εργαλείων εντοπισμού σφαλμάτων.
 • γνωρίζει βασικές βιβλιοθήκες που χρησιμοποιούνται ευρέως στον τομέα της ανάλυσης δεδομένων
 • να αντιλαμβάνεται την αναγκαιότητα της προετοιμασίας των δεδομένων που πρόκειται να υποβληθούν σε επεξεργασία
 • Να εφαρμόζει βασικές μεθοδολογίες επεξεργασίας δεδομένων για την ανάδειξη συγκεκριμένων γνωρισμάτων
 • Να απεικονίζει με γραφικό τρόπο στατιστικά μεγέθη

Διάρκεια

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Code.MeUP έχει διαμορφωθεί ώστε να πραγματοποιούνται online μαθήματα 2 φορές την εβδομάδα για 4 εβδομάδες, διάρκειας δυο (2) διδακτικών ωρών ανα μάθημα. (Σύνολο 16 ώρες διδασκαλίας)

 

Μέθοδος διδασκαλίας

Τα μαθήματα διενεργούνται μέσω τηλεδιάσκεψης σε εικονική τάξη, με ζωντανή σύνδεση με τον εκπαιδευτή. Ο εκπαιδευτής παρέχει το διδακτικό υλικό μέσω κοινής χρήσης της οθόνης του, ζωντανής μετάδοσης του ίδιου σε βίντεο ή με το να εργάζεται στο cloud όπου οι μαθητές μπορούν να βλέπουν τα πάντα σε πραγματικό χρόνο. Οι ίδιοι οι μαθητές μπορούν να συμμετάσχουν ενεργά και ανεμπόδιστα, και να θέτουν ερωτήσεις όπως θα έκαναν σε μια κανονική τάξη. Επιπλέον, αναλαμβάνουν επιμορφωτικές εργασίες και projects τα οποία ο εκπαιδευτής μπορεί να δει και να παρέχει τα σχόλια και τις αξιολογήσεις του εύκολα και γρήγορα.

 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα:

 1. Βασικά στοιχεία της γλώσσας Python
  • Μεταβλητές και τύποι δεδομένων
  • Πράξεις
  • Είσοδος και έξοδος τερματικού
  • Βιβλιοθήκες
  • Συμβολοσειρές τεμκηρίωσης (doc strings)
 2. Συναρτήσεις
  • Ορισμός και κλήση συνάρτησης
  • Επιστροφή αποτελέσματος
  • Πέρασμα παραμέτρων με τιμή και με αναφορά
  • Προεπιλεγμένα ορίσματα
  • Εμβέλεια μεταβλητών
 3. Συλλογές δεδομένων
  • Λίστες, Πλειάδες
  • Σύνολα, Λεξικά
  • Ασκήσεις σε αλγορίθμους με ακεραίους και πρώτους
 4. Αλφαριθμητικά
  • Βασικά στοιχεία αλφαριθμητικών
  • Μορφοποιήσεις
  • Συναρτήσεις
  • Ασκήσεις απλής κρυπτογραφίας
 5. Διαχείριση αρχείων
  • Αρχεία κειμένου
  • Αποθήκευση και φόρτωση αρχείων δεδομένων
  • Ασκήσεις σε καθαρισμό δεδομένων και βασικές απεικονίσεις
 6. Απεικονίσεις δεδομένων ως γραφήματα
  • Βιβλιοθήκη Numpy για διαχείριση πινάκων δεδομένων
  • Βιβλιοθήκη Matplotlib για γραφικές παραστάσεις
  • Ασκήσεις για διάφορα είδη απεικονίσεων
 7. Δεδομένα μίας μεταβλητής
  • Απλή στατιστική ανάλυση
  • Γραφικές αναπαραστάσεις αποτελεσμάτων
  • Ασκήσεις με πραγματικά δεδομένα μετρήσεων
 8. Σχεδιασμός εργασίας
  • Επεξεργασία πραγματικών δεδομένων
  • Αλληλεπίδραση με το χρήστη

 

Πλατφόρμες και εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν

 • Το ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης (Integrated Development Environment, IDE) που θα χρησιμοποιηθεί είναι το pycharm και η python διανομή (default distribution) είναι η 3.6.
 • Είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί ο online compiler της Python από τη διεύθυνση https://www.onlinegdb.com/online_python_compiler

 

Μαθητές στους οποίους απευθυνόμαστε

 • Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές ΣΤ’ Δημοτικού & Α’ Γυμνασίου.
 • Τα μαθήματα πραγματοποιούνται σε ολιγομελή τμήματα.

Προαπαιτούμενες γνώσεις

 • Η εκπαίδευση αυτή προσφέρει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση προγραμματισμού με χρήση της γλώσσας Python και δεν απαιτεί προηγούμενες γνώσεις.

Express Your Interest

Additional information

Φορέας Πιστοποίησης:

Athens Tech College

Διάρκεια:

2 φορές την εβδομάδα
4 εβδομάδες
2 διδακτικές ώρες ανα μάθημα
(Σύνολο 16 ώρες διδασκαλίας)

Εγκαταστάσεις:

Online (Εικονική Τάξη μέσω τηλεδιάσκεψης)

Πολιτική Εγγραφών:

100€ εφάπαξ

Οι εγγραφές ειναι δωρεάν!

Participant’s registration (payment's completion) implies full compliance and acceptance οf Code.Learn – Terms & Conditions.