80.00

Προγραμματισμός σε Java

Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει!!

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται σε 4 τετράμηνα (δύο έτη).

Έναρξη Μαθημάτων: 25 Σεπτεμβρίου 2021

Τα μαθήματα είναι δίωρα, και πραγματοποιούνται μία φορά την εβδομάδα, είτε καθημερινές 18.00-20.00, είτε Σάββατα μεταξύ 10.00 και 14.00

Διευθυντής Προγράμματος:
Dr. Ioannis Nikolakopoulos (in)

Το πρόγραμμα είναι πιστοποιημένο από το Athens Tech College, το πρώτο εκπαιδευτικό ίδρυμα στην Ελλάδα προσανατολισμένο σε σπουδές πληροφορικής & τεχνολογίας.

Εκδήλωσε το ενδιαφέρον σου τώρα και κλείσε θέση!

Express Your Interest

Description

Ξεκινήστε το ταξίδι σας στον κόσμο του Προγραμματισμού Υπολογιστών με τη γλώσσα Java

Η Java είναι μια σύγχρονη, ασφαλής γλώσσα προγραμματισμού που ακολουθεί το αντικειμενοστραφές μοντέλο, επιτρέποντας έτσι την ανάπτυξη απαιτητικών και μεγάλων εφαρμογών, ενώ ταυτόχρονα εγγυάται την ομαλή λειτουργία, τη σωστή επεκτασιμότητα και τη συντήρηση τους.

Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα της Java, έναντι των περισσότερων άλλων γλωσσών, είναι η ανεξαρτησία της από το λειτουργικό σύστημα. Τα προγράμματα που είναι γραμμένα σε Java τρέχουν, ακριβώς το ίδιο, σε Windows, Linux, Unix και MacOS χωρίς να χρειαστεί να γίνουν επιπλέον ενέργειες από τον προγραμματιστή. Λόγω των παραπάνω είναι η γλώσσα που επιλέγουν οι εταιρείες (1η στην παγκόσμια κατάταξη γλωσσών για πολλά χρόνια) για να αναπτύξουν κάθε κατηγορία εφαρμογών (web, mobile, desktop, κατανεμημένες κλπ).

Για να επιτευχθεί το παραπάνω αποτέλεσμα, η ροή του προγράμματος έχει μελετηθεί προσεκτικά ώστε το επίπεδο δυσκολίας να αυξάνεται ομαλά με στόχο οι μαθητές να εμπεδώνουν πλήρως το αντικείμενο των διαλέξεων. Όλες οι θεματικές ενότητες πλαισιώνονται από πληθώρα παραδειγμάτων. Επιπλέον, οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να δουν μια προσομοίωση ολόκληρου του κύκλου ανάπτυξης ενός project όπως γίνεται σε ένα πραγματικό σύγχρονο εταιρικό περιβάλλον. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι μαθητές έχουν την εμπειρία, τα εφόδια και την αυτοπεποίθηση να προχωρήσουν γνωρίζοντας διαφορετικούς χώρους εφαρμογών της γλώσσας.

Το πρόγραμμα

Το βασικό πρόγραμμα ολοκληρώνεται σε 4 τετράμηνα (δύο έτη).

Χειμερινό Τετράμηνο: από 25 Σεπτεμβρίου μέχρι 21 Ιανουαρίου
Εαρινό Τετράμηνο: από 5 Φεβρουαρίου μέχρι 27 Μαΐου

Τα μαθήματα είναι δίωρα, και πραγματοποιούνται μία φορά την εβδομάδα, είτε καθημερινές 18.00-20.00, είτε Σάββατα μεταξύ 10.00 και 14.00

Τον πρώτο χρόνο, ο μαθητής έρχεται σε επαφή με τις βασικές αρχές του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού όπως οι κλάσεις, τα πεδία και οι μέθοδοι, με τη χρήση του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος Greenfoot.  Αναπτύσσουν έτσι εφαρμογές με γραφικό αποτέλεσμα, χωρίς όμως να ασχολούνται με την πολυπλοκότητα του κώδικα για την παραγωγή του γραφικού αποτελέσματος. Επικεντρώνουν έτσι την προσοχή τους στην ίδια τη γλώσσα και στον τρόπο επίλυσης των προβλημάτων.

Τον δεύτερο χρόνο, και με τη χρήση ενός επαγγελματικού περιβάλλοντος ανάπτυξης οι μαθητές εμβαθύνουν στη γλώσσα και τις δομές της, επιλύοντας προβλήματα και αναπτύσσοντας μεγάλα τμήματα λογισμικού. Τέλος, μαθαίνουν και γράφουν τον κώδικα που χρειάζεται για να παράγουν μια γραφική διεπαφή στις εφαρμογές τους.

Ενδεικτική Δομή 

Δυνατότητα και για Online

Τα μαθήματα, εκτός από την κλασική διδασκαλία σε πραγματική τάξη, μπορούν να διενεργηθούν και μέσω τηλεδιάσκεψης σε εικονική τάξη, με ζωντανή σύνδεση με τον εκπαιδευτή, ή με συνδυασμό και των δύο. Ο τρόπος διδασκαλίας θα εξαρτηθεί από τις παρούσες συνθήκες, σε συνάρτηση και με τις προτιμήσεις των μαθητών.

Ο εκπαιδευτής μπορεί να παρέχει το διδακτικό υλικό μέσω κοινής χρήσης της οθόνης του, ζωντανής μετάδοσης του ίδιου σε βίντεο ή με το να εργάζεται στο cloud όπου οι μαθητές μπορούν να βλέπουν τα πάντα σε πραγματικό χρόνο. Οι ίδιοι οι μαθητές μπορούν να συμμετάσχουν ενεργά και ανεμπόδιστα, και να θέτουν ερωτήσεις όπως θα έκαναν σε μια κανονική τάξη. Επιπλέον, λύνουν ασκήσεις τις οποίες ο εκπαιδευτής μπορεί να δει και να παρέχει τα σχόλια και τις αξιολογήσεις του εύκολα και γρήγορα.

Μαθητές στους οποίους απευθυνόμαστε

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές από 12 ετών.
Τα μαθήματα πραγματοποιούνται σε ολιγομελή τμήματα.

Προαπαιτούμενες γνώσεις

Το πρόγραμμα δεν απαιτεί προηγούμενες γνώσεις.

Express Your Interest