Τhe Pfizer D&T Hub – Rotational Graduate Program | Hackathon in collaboration with AUTH/ECE & CSD commences!

Starting Date: 22 May 2021
End Date: 23 May 2021

Express Your Interest

Description

Το Pfizer Digital & Technology Hub της Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (ΤΗΜΜΥ) και το τμήμα Πληροφορικής του Α.Π.Θ. διοργανώνει hackathon, powered by Code.Hub, για γυναίκες απόφοιτες Θετικών Σχολών (STEM), με σκοπό την προσέλκυση υποψηφίων για το Rotational Graduate Program της Pfizer και την ενίσχυση της απασχόλησης των γυναικών στον τομέα της τεχνολογίας.

 

Hackathon

Το πρόγραμμα, στο οποίο συμμετέχουν και καθηγητές του ΤΗΜΜΥ, περιλαμβάνει διαλέξεις, mentoring και εργαστήρια σε πραγματικά case studies με τη χρήση διαδικτυακών αιθουσών διδασκαλίας και online πλατφορμών συνεργασίας.

Σκοπός του hackathon (Hackathon Challenge) είναι η έμπνευση και η δημιουργία καινοτόμων εφαρμογών σχετικών με «Hybrid Healthcare». Οι συμμετέχουσες θα κατανεμηθούν σε ομάδες και θα κληθούν να αξιοποιήσουν οποιοδήποτε τεχνολογικό υπόβαθρο και τεχνολογίες γνωρίζουν.

 

Πρόγραμμα Hackathon 

22 Μαΐου 2021, 09:30 – 21:00 

09:30 – 10:00 Virtual registration – Hellos
10:00 – 10:10 Welcome – introduction, schedule of the day
10:10 – 10:45 Pfizer talk (introduction of the hub)
10:45 – 11:00 Presentation of the challenge – inspirational references
11:00 – 12:00 Hacking begins – 1st exploratory session
12:00 – 12:30 Delivery starter kit: workshop on agile, definition of done,working on a tight schedule, collaboration principles.
13:30 – 14:00 Break – virtual networking opportunity
15:00 – 17:00 Tech & Business Mentors are available
17:00 – 17:30 Tech talk: Rapid prototyping with web technologies
20:00 – 20:30 Team progress check – quick round table (3min/team)
21:00 Mentors are released

23 Μαΐου 2021, 09:00 – 20:30 

09:00 – 09:30 Virtual registration
09:30 – 10:00 Hacking continues
10:00 – 10:10 Book your Pitch & Demo slot
10.30 – 11.30 Tech & Business Mentors
12:00 – 12:30 How to make your pitch – pitching techniques
13:00 – 17:30 Final touches from mentors – tech/soft/presentation/business aspects
17:30 – 17:45 End of hacking – Mentors are released
17:45 – 19:00 Pitch&Demo session starts (10min/team)

Όλες οι ομάδες που θα παρουσιάσουν τα projects τους θα συμμετέχουν σε διαδικασία συνέντευξης με την προοπτική πρόσληψης στο πλαίσιο του Pfizer Rotational Graduate Program 

 

Key People

Pfizer Mr. Nico Gariboldi, Site Lead
Ms. Angeliki Iliopoulou, Manager HR
Ms. Anastasia Matonaki, Sr. Manager, Project Management
ECE Dr. Andreas Symeonidis, Assoc. Professor, Deputy Head
Dr. Leontios Hadjileontiadis, Professor
Dr. Alkis Hatzopoulos, Professor
Dr. Dimitris Kugiumtzis, Professor
Dr. Nikolaos Pitsianis, Assoc. Professor
Code.hub Dr. Ioannis Nikolakopoulos, Code.Hub Co-Founder
Mr. Vassileios Velkos, Code.Hub Co-Founder
Dr. Thomas Varsamidis, Code.Hub Consulting Team Lead

 

Pfizer Rotational Graduate Program 

Αυτή τη χρονιά το Pfizer Digital & Technology Hub επιλέγει γυναίκες απόφοιτες Θετικών Σχολών (STEM) για το Rotational Graduate Program που ξεκινάει στη Θεσσαλονίκη, όπως υλοποιείται από την εταιρεία σε παγκόσμιο επίπεδο. Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 2 χρόνια και οι απόφοιτες που θα επιλεγούν θα έχουν τη δυνατότητα να απασχοληθούν κυκλικά σε 4 διαφορετικές θέσεις στο Pfizer Digital & Technology Hub (6 μήνες σε κάθε θέση), με στόχο στο τέλος του προγράμματος τη σταθερή απασχόληση σε μία από αυτές. 

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής  

  • Γυναίκες απόφοιτες Θετικών Σχολών (STEM)
  • Έτος αποφοίτησης 2019 και μετά  
  • Βασικές γνώσεις και εμπειρία σε οποιοδήποτε περιβάλλον/γλώσσα προγραμματισμού (ενδεικτικά: Java, C#, JavaScript, PHP, Python etc)
  • ΙΤ/Technical προσανατολισμός και επιθυμία εργασίας στο μέλλον
  • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες 
  • Άριστη γνώση της αγγλική γλώσσας 
  • Ομαδικότητα και πρωτοβουλία 

Αιτήσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές έως 20/05/2021. 

 

Express Your Interest