Οι γονείς  των μαθητών μας, που επιλέγουν να ξεκινήσουν την αναζήτηση και τη διερεύνηση του κόσμου της πληροφορίας και του προγραμματισμού μέσα από τα Code.meUP εκπαιδευτικά προγράμματα, αποτελούν έναν επιπλέον σύμμαχο για την ομάδα μας και ισχυρό συνδετικό κρίκο μεταξύ των μαθητών μας και της Code.Hub.

Με την επίσκεψη του, στις εγκαταστάσεις της Code.Hub, ο γονέας θα έχει τη δυνατότητα να έρθει σε επικοινωνία με τους ακαδημαϊκούς υπεύθυνους των προγραμμάτων, τους εισηγητές και το πλήρως καταρτισμένο προσωπικό των δράσεων, όπου:

  • θα του μεταφέρουν το ευρύτερο όραμα των Code.MeUP δράσεων σχετικά με τους μαθητές και το μέλλον τους στον κόσμο της πληροφορικής,
  • θα του γνωστοποιήσουν πλήρως τη δομή, τη λογική και τους στόχους του κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος, και
  • θα τον ενημερώσουν για την πρόοδο και την εξοικείωση του παιδιού τους με τις νέες τεχνολογίες, την πληροφορική και τον προγραμματισμό.

Στην Code.Hub επενδύουμε στη σχέση μας με τους γονείς και την επικοινωνία της πλήρους και διαφανούς εικόνας των μαθητών μας και παραμένουμε στη διάθεση τους για να σχεδιάσουμε μαζί τους, με βάση τις ανάγκες, την επίδοση και τα θέλω των μαθητών μας, τα επόμενα βήματα τους στον τομέα της Πληροφορικής και των νέων Τεχνολογιών. Οι γονείς μπορούν να μάθουν να έχουν έναν από τους πιο σημαντικούς ρόλους για το παιδί τους, τον ρόλο του καθοδηγητή της καριέρας του στον ιδιαίτερα δύσκολο, απαιτητικό και ταχύτατα μεταβαλλόμενο χώρο της Πληροφορικής.

Μέσα από τα διαδραστικά μαθήματα του προγράμματος Code.meUP, ο γονέας γνωρίζει τους στόχους του παιδιού του, τη συμπεριφορά του μέσα από τον προγραμματισμό, την επικοινωνία του με τους συμμαθητές του και την επιλογή του παιδιού του να εκφράζεται μέσα από τον προγραμματισμό ως «δεύτερη γλώσσα» επικοινωνίας.

Μάθε περισσότερες λεπτομέρειες για τα Code.meUP προγράμματα και επέλεξε το πρόγραμμα που σε ενδιαφέρει!