Κάθε μαθητής μπορεί να αποκτήσει τις κατάλληλες γνώσεις στις γλώσσες προγραμματισμού ακολουθώντας τις τρέχουσες εξελίξεις στον τομέα της Πληροφορικής και των νέων Τεχνολογιών.

Απώτερος στόχος είναι:
– η ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων σχετικών με τη χρήση κώδικα,
– η καλλιέργεια του αλγοριθμικού τρόπου σκέψης, και
– η εκμάθηση των αρχών της μηχανικής λογισμικού

Η προετοιμασία της νέας γενιάς για τον σωστό, συνετό και αποτελεσματικό ψηφιακό εγγραμματισμό αποτελεί
προτεραιότητα
της δράσης  Code.meUP.

Κωδικοποίηση (Coding)

Κωδικοποίηση είναι η διαδικασία γραφής εντολών/ συγγραφής προγραμμάτων σε κάποια γλώσσα προγραμματισμού, με σκοπό την εκτέλεση μιας εργασίας/λειτουργίας από τον υπολογιστή.

Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές έχουν εισβάλει στην καθημερινότητά μας και μας δίνεται η δυνατότητα να επικοινωνήσουμε μαζί τους με διάφορες γλώσσες προγραμματισμού με απώτερο στόχο τη βελτίωση της ζωής μας. Η δυνατότητα επικοινωνίας με τον υπολογιστή προϋποθέτει την επαρκή γνώση κάποιας γλώσσας προγραμματισμού για την ορθή, συντακτικά και νοηματικά, αποτύπωση των μηνυμάτων, που θέλουμε να περάσουμε στον υπολογιστή, κωδικοποιημένων υπό τη μορφή κατάλληλων εντολών.

Το πρόγραμμα Code.MeUP έχει ως μοναδικό στόχο την προσφορά γνώσεων επί διαφόρων γλωσσών προγραμματισμού και την προσέγγιση αυτού του νέου ψηφιακού κόσμου. Τοποθετείται στρατηγικά στην παροχή ενός πλήρους εκπαιδευτικού προγράμματος, που θα προσφέρει στους μαθητές ολοκληρωμένες γνώσεις  αντιμετώπισης προβλημάτων, σύνθεσης αλγορίθμων και μηχανικής λογισμικού.

Μηχανική/ Τεχνολογία Λογισμικού (Software Engineering)

H σημερινή εποχή απαιτεί την πολύπλευρη προετοιμασία της νέας γενιάς επιστημόνων και επαγγελματιών. Το πρόγραμμα Code.MeUP, ξεπερνώντας την επιφανειακή προσέγγιση των γλωσσών προγραμματισμού, εμβαθύνει στην καλλιέργεια των μαθητών, που επιθυμούν να εξελιχθούν σε επιστήμονες υπολογιστών και μηχανικούς πληροφορικής, καθώς και αυτών που μελλοντικά δεν θα δραστηριοποιηθούν σε αυτό τον τομέα, αλλά αντιλαμβάνονται την αξία της μεθοδικής προσέγγισης των θεμάτων και των πλεονεκτημάτων, που προσφέρει η εξοικείωση με τους υπολογιστές και την τεχνολογία ευρύτερα.

Με βάση τις αρχές δημιουργίας αυτού του εκπαιδευτικού προγράμματος, αναπτύσσεται ο τρόπος σκέψης των μαθητών και οι ικανότητές τους με σκοπό την πλήρη κατανόηση ενός προβλήματος, τη διάσπασή του σε υποπροβλήματα, τον καθορισμό των απαιτήσεών τους, την ανάλυσή τους (δεδομένα, αποτελέσματα, επεξεργασίες), το σχεδιασμό της λύσης τους, την αποτύπωση των κατάλληλων αλγορίθμων, την κωδικοποίηση (coding), τον έλεγχό τους (testing) αλλά και την επαρκή περιγραφή και τεκμηρίωση της λύσης τους (documentation).

Μάθε περισσότερες λεπτομέρειες για τα Code.meUP προγράμματα και επέλεξε το πρόγραμμα που σε ενδιαφέρει!